جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر هلالات - آبادان

نام داروخانه: دکتر هلالات
  آدرس: آبادان، خیابان امیرکبیر - نبش بانک سپه
 تلفن تماس:
06153222368
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان