جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر نصیری - آبادان

نام داروخانه: دکتر نصیری
  آدرس: آبادان، خیابان امیرکبیر - فرعی دهم - کوچه برق
 تلفن تماس:
06153231770
نوع داروخانه: خصوصی- روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان