جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر سهرابی نیا - آبادان

نام داروخانه: دکتر سهرابی نیا
  آدرس: آبادان، احمد آباد - خیابان یک اصلی - جنب بانک تجارت
 تلفن تماس:
06153322870
نوع داروخانه: خصوصی- روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان