جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر سایقان - آبادان

نام داروخانه: دکتر سایقان
  آدرس: آبادان، کوی قدس - ابتدای بازار بهمنشیر
 تلفن تماس:
نوع داروخانه: خصوصی- روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان