جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر زنگانی - آبادان

نام داروخانه: دکتر زنگانی
  آدرس: آبادان، ذوالفقاری - خیابان 30 متری ایستگاه 5
 تلفن تماس:
06153354977
نوع داروخانه: خصوصی- نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان