جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر خلیلی - آبادان

نام داروخانه: دکتر خلیلی
  آدرس: آبادان، خیابان امیرکبیر - خیابان پرویزی
 تلفن تماس:
06153229461
نوع داروخانه: خصوصی- روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان