جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر جنابی - آبادان

نام داروخانه: دکتر جنابی
  آدرس: آبادان، خیابان شهید منتظری - رو به روی بیمارستان امام خمینی
 تلفن تماس:
06153222549
نوع داروخانه: خصوصی- روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان