داروخانه های زابل

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
حسن زاده روزانه زابل میدان جهاد
دکتر اروجی روزانه زابل خیابان بعثت -جنب آزمایشگاه دکتر احمدی
دکتر اصغری روزانه زابل چهارراه شهربانی- روبروی بازار مرکزی سیستان
دکتر تبریزیان روزانه زابل خیابان بعثت - روبروی آزمایشگاه خاتم الانبیاء
دکتر راهداری روزانه زابل خیابان فردوسی- جنب بانک تجارت مرکزی
دکتر رخشانی زاده روزانه زابل بالاتر از چهار راه دکتر ا
دکتر شاهوردی روزانه زابل خیابان هیرمند- چهارراه زهک - جنب بانک سپه
دکتر شجاع شبانه روزی زابل خیابان شهید باقری - تقاطع خیابان مطهری و باقری
دکتر شفیعی شبانه روزی زابل خیابان بعثت- کوچه ارگ
دکتر نجفی روزانه زابل خیابان بعثت -جنب کوچه ارگ
دکتر هاشم زهی روزانه زابل خیابان بعثت - روبروی درمانگاه شفا
رضایی مقدم روزانه زابل کوچه بیرجندیها
شهرکی روزانه زابل روبروی پلی کلینیک امام خمینی(ره)
عرفی روزانه زابل چهار راه شهربانی
آموزشی دانشکده داروسازی (ستایش) روزانه زابل ابتدای جاده زابل - زاهدان -بیمارستان امیرالمومنین(ع)
درمانگاه شهید بهشتی روزانه زابل چهار راه دکتر ا
دکتر آقاجانی شبانه روزی زابل خیابان بعثت – جنب کوچه بیرجندیها
دکتر افشاری روزانه زابل خیابان بعثت- جنب درمانگاه شفا
دکتر رزمجویی روزانه زابل چهارراه دکتر ا-جنب آزمایشگاه دکتر جهانتیغ
دکتر میری روزانه زابل خیابان امام خمینی(ره)- روبروی بانک رفاه