داروخانه های یاسوج


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر حسینی روزانه یاسوج اکبرآباد
دکتر راستگو روزانه یاسوج امام خمینی
دکتر مردی گنجه روزانه یاسوج باهنر
بیمارستان امام سجاد شبانه روزی یاسوج بیمارستان امام سجاد
بیمارستان سلمان وابسته به بنیاد شهید روزانه یاسوج خیابا ن تختی
دکتر کاظمی روزانه یاسوج خیابان بیمارستان
دکتر ولدیان روزانه یاسوج خیابان دادگستری
دکتر جعفرنیکبخت شبانه روزی یاسوج خیابان سردار جنگل جنوبی
دکتر عسکرپور روزانه یاسوج خیابان سردار جنگل شمالی
دکتر تقویان روزانه یاسوج خیابان شهید مطهری
جمعیت هلال احمر نیمه وقت صبح یاسوج خیابان شهید منتظری
دکتر بهور نیمه روز عصر یاسوج خیابان شهید منتظری
پلی کلنیک تامین اجتماعی روزانه یاسوج خیابان معلم
بوعلی سینا(دکتر انصاری) روزانه یاسوج دکتر شریعتی
دکتر عابدی نیمه روز عصر یاسوج روستای تلخسرو
دکتر صادقی منصور خانی نیمه روز عصر یاسوج روستای مهریان
دکتر محمدرضا نیکبخت شبانه روزی یاسوج زاگرس
دکتر صیدالی نیمه روز صبح یاسوج سپیدار
امام جعفر صادق(ع)سپاه روزانه یاسوج سردار جنگل
دکتر حکمتی شبانه روزی یاسوج سیزده آبان
دکتر حمید زاده روزانه یاسوج شرف آباد- کوی آزادگان
دکتر روهینا روزانه یاسوج شریعتی جنوبی
دکتر عسکری نیمه روز عصر یاسوج شصت متری امام خمینی
دکتر گرشاسبی روزانه یاسوج شهرک امام حسین
دکتر نگین تاجی روزانه یاسوج شهید چمران
دکتر کرمی روزانه یاسوج شهید مطهری
امام جعفرصادق دانشگاه روزانه یاسوج شهید منتظری
بیمارستان شهید بهشتی شبانه روزی یاسوج شهید منتظری
دکتر افشار روزانه یاسوج شهید منتظری
دکتر پارسا روزانه یاسوج شهید منتظری