داروخانه های ورامین


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر صادقی - ورامین - خیابان 15 خرداد نرسیده به میدان رازی جنب کوچه شهید شکری
امیرکبیرورامین - ورامین - خیابان مسجد جامع -کوچه شهید قرنی -درمانگاه خیریه ولی عصر
دکتر بلوچستانی اصل - ورامین - میدان ولیعصر -خیابان شهدای چمران- جنب ساختمان پزشکان -پلاک 1
بوعلی پیشوای ورامین - ورامین -پیشوا -خیابان امام -جنب بانک صادرات-پلاک 76
دکتر رنجبر دوشانلو - ورامین -جلیل آباد -خیابان اصلی -نرسیده به میدان امام خمینی
دکتر سیل سپور - ورامین -جواد آباد- بعداز میدان اصلی (جهاد )-روبروی بانک ملی
افشین شبانه روزی ورامین -خیابان 15خرداد-جنب بیمارستان شهید مفتح
حیدری ورامین روزانه ورامین -خیابان طالقانی -پلاک 1435
دکتر عادل قاسمی - ورامین -خیر آباد- خیابان شهید زواره -جنب بوستان یکم -پلاک 16
دکتر مراحل - ورامین -زیبا شهر قرچک - خیابان ولی عصر - پلاک 76
شهرک مدرس - ورامین -شهرک مدرس -خیابان شهید بهشتی
دانش ورامین - ورامین -میدان امام حسین علیه السلام (راه آهن سابق )-پلاک 4
دکتر علیدادی - ورامین -میدان امام خمینی -خیابان 15 خرداد -کوچه آزمایشگاه -ساختمان پزشکان بهار-پلاک 2
پریسا تابان - ورامین عمرآباد- خیابان معلم - تقاطع خیابان آزادگان و میدان ارشاد
دکتر لیلاکنی (کارگرسابق) - ورامین - باقر آباد- ابتدای خیابان داود آباد
دکتر شهاب الدین جنیدی جعفری - ورامین - پیشوا -میدان شهید چمران -نبش بازارچه یکتا اولین مغازه سمت چپ پلاک 5
دکتر بهشتی ورامین - ورامین - خیابان شهدا-خیابان فرمانداری داخل درمانگاه دکتر خراسانی
مرکز بهداشت ورامین - ورامین - خیابان شهید بهشتی- جنب شهرداری
دکتر فرزانگان - ورامین - شهرک خیر آباد -روبروی درمانگاه شبکه بهداری (مقابل مرکز بهداشت خیر آباد)
دکتر بلوچیان - ورامین - عمر آباد -بعد از فلکه اول
دکتر رفعتی - ورامین - قرچک -ابتدای خیابان محمد آباد- نبش کوچه نان ماشینی ساختمان اداره گاز سابق طبقه همکف
دکتر پیکار جو(دکتر حسن زاده ماکوئی) - ورامین - قرچک -جنب مخابرات
دکتر نوری - ورامین - قرچک -خیابان گوهردشت-تقاطع ولی آباد -روبروی مهدیه 19 پلاک شهرداری 184
دکتر قارونی اصفهانی - ورامین - میدان امام حسین- جنب بانک سپه- پلاک 8
دکتر بختیاری - ورامین - میدان راه آهن- بطرف تهران- جنب خیابان اسماعیلی(درخشان) -پلاک 63
پارس نوین روزانه ورامین -خیابان شهدا-ساختمان پزشکان مهدی-طبقه همکف
امیر کبیر ورامین روزانه ورامین ورامین- خ مسجد جامع- کوچه شهید قرنی- درمانگاه خیریه ولی عصر
آخرتی (دکتر ) روزانه ورامین ورامین- میدان امام حسین (ع) (راه آهن سابق)- پلاک 145
بانی (دکتر ) شبانه روزی ورامین ورامین- خ شهداء- نرسیده به میدان امام خمینی (ره)- پلاک ثبتی 2255 فرعی از 111 اصلی
بختیاری (دکتر ) روزانه ورامین ورامین- میدان راه آهن- بطرف تهران- جنب خ اسماعیلی- پلاک 63