داروخانه های تربت حیدریه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان ارتش شبانه روزی تربت حیدریه بلوار سپهبد قره نی - بین قره نی 19 و 21
بیمارستان رازی نیمه وقت تربت حیدریه بلوار امام رضا –جنب ترمینال مسافربری
بیمارستان نهم دی شبانه روزی تربت حیدریه خیابان کاشانی - روبروی پارک کاشانی
دکتر ابریشمی روزانه تربت حیدریه شهرک ولی عصر - خیابان سعدی - مقابل درمانگاه سینا
دکتر اسلامیان روزانه تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - فردوسی جنوبی 58 - پلاک 333
دکتر انظباطی - تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - کدپستی : 95147171771
دکتر پزشکیان روزانه تربت حیدریه خراسان رضوی - تربت حیدریه
دکتر پوردایی - تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی – پلاک 123
دکتر توکلی - تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی – پاساژ پردیس - پلاک 6
دکتر جعفرزاده - تربت حیدریه خیابان کاشانی - چهارراه فرهنگ - پلاک 623
دکتر حبیبی - تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی - فردوسی 33 - ساختمان زکریا
دکتر خطیبی - تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - جنب شرکت میهن تورسابق - کدپستی :9514715896
دکتر دستخوش - تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی - پاساژ بنی اسدی - پلاک 11295
دکتر ربانی - تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی - روبروی بانک ملی مرکزی - پلاک 1
دکتر رضایی قرایی روزانه تربت حیدریه خیابان ردوسی جنوبی - فردوسی جنوبی 37 - پلاک 3
دکتر صفار شرق روزانه تربت حیدریه خیابان کاشانی - کوچه نمد مالها
دکتر فلاح - تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - فردوسی جنوبی 52 - پلاک 11
دکتر محققی - تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - فردوسی جنوبی 37 - جنب پاساژ حضرت زینب - پلاک 32
دکتر مساعدی - تربت حیدریه خیابان کاشانی - جنب پاساژ مجید - پلاک 19
دکتر مقدم نیا روزانه تربت حیدریه خیابان طالقانی - مقابل بانک تجارت مرکزی
دکتر مهرپرور - تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی - کوچه جنب بانک ملی مرکزی - پلاک 17
دکتر موسوی - تربت حیدریه خیابان طالقانی - پلاک 10493
دکتر کوهزاد - تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - فردوسی جنوبی 60 - پلاک 28
دکتر گل نژاد روزانه تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - فردوسی جنوبی 62 - پلاک 7