داروخانه های تنکابن


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهید رجایی بیمارستانی تنکابن خیابان جمهوری
تمشکل مرکز بهداشتی درمانی تنکابن تمشکل
جمعیت هلال احمر روزانه تنکابن خیابان جمهوری اسلامی- میدان شهدا- جنب گلزار شهدا
خرم آباد مرکز بهداشتی درمانی تنکابن خرم آباد
دکتر حسن کیا روزانه تنکابن روستای قلعه گردن
دکتر داریوش ملک زاده مقدری روزانه تنکابن خیابان جمهوری
دکتر دلارام گرانسایه روزانه تنکابن خیابان امام خمینی – جنب پاساژ ماهان
دکتر سید محسن معافی مدنی نیمه وقت عصر تنکابن روستای ولی آباد تنکابن
دکتر فریبرز خلعتبری روزانه تنکابن خیابان امام خمینی
دکتر محمدرضا حسنی آسیابدره روزانه تنکابن خیابان امام خمینی - پاساژ زعفری
دکتر محمدعلی پورصفر روزانه تنکابن خیابان جمهوری
دکتر مریم پورعلی روزانه تنکابن خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان شهید شیرودی
دکتر مریم میرنور - ی لنگرودی - تنکابن خیابان امام خمینی – میدان امام خمینی
دکتر معصومه آقایی شبانه روزی تنکابن خیابان امام خمینی- جنب بیمارستان شهید رجایی
دکتر نسرین نوری نیمه وقت عصر تنکابن روستای سلیمان آباد تنکابن
دکتر کیخسرو دارویی روزانه تنکابن خیابان امام خمینی
عماریه مرکز بهداشتی درمانی تنکابن عماریه
فریبرز جهانی روزانه تنکابن خیابان فرهنگ- جنب آزمایشگاه نبوی
قلعه گردن مرکز بهداشتی درمانی تنکابن قلعه گردن
لتاک مرکز بهداشتی درمانی تنکابن لتاک
لشتو مرکز بهداشتی درمانی تنکابن لشتو
مرکز سه روستائی مرکز بهداشتی درمانی تنکابن خیابان جمهوری- مرکز سه شهری روستائی
نعمت آباد مرکز بهداشتی درمانی تنکابن نعمت آباد
ولی آباد مرکز بهداشتی درمانی تنکابن ولی آباد
کترا مرکز بهداشتی درمانی تنکابن کترا
نشتارود مرکز بهداشتی درمانی تنکابن نشتارود
دکتر همایون صادقی گرمارودی روزانه تنکابن – خیابان طالقانی- نرسیده به میدان 7 تیر
دو هزار مرکز بهداشتی درمانی تنکابن دو هزار
سلیمان آباد مرکز بهداشتی درمانی تنکابن سلیمان آباد
شماره 2 مرکز بهداشتی درمانی تنکابن شماره 2