داروخانه های تفت

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دوانی تمام وقت تفت روبروی بیمارستان شهید بهشتی
محمودی تمام وقت تفت خیابان ساحلی
کلانتری تمام وقت تفت خیابان 22بهمن