داروخانه های تفرش

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
رضایی تمام وقت تفرش میدان شهید مطهری
سیدالشهدا تمام وقت تفرش خیابان آیت اله سعیدی
مرکز روستایی جفتان مرکز بهداشت تفرش تفرش روستای جفتان
مرکز روستایی شهراب مرکز بهداشت تفرش تفرش روستای شهراب
مرکز شهری روستایی شماره 2 (22 بهمن ) - تفرش میدان امام خمینی- خیابان استادیوم
مرکز شهری روستایی شماره 1 (هفتم تیر) مرکز بهداشت تفرش تفرش میدان 17 شهریور