داروخانه های طبس

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهید مصطفی خمینی روزانه طبس بولوار مطهری - بیمارستان شهید مصطفی
دکتر سلمان قربانی - طبس عشق آباد - خیابان جهاد - جنب بهزیستی
دکتر غزاله مالک شبانه روزی طبس خیابان نواب صفوی - جنب ساختمان حکیم
دکتر محمد طاهری - طبس دیهوک - بلوار شهید رجایی - روبروی پایگاه مقاومت بسیج قدس
دکتر مصطفی حسینی روزانه طبس بلوار امام رضا (ع) - روبروی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی
دکتر مهدی اخوان صفار روزانه طبس بلوار امام خمینی - جنب دارالشفا خیریه حضرت ابوالفضل (ع)
دکتر نرگس شیروی روزانه طبس بلوار امام خمینی (ره) - روبروی مدیریت آموزش و پرورش
دکتر اکبر مالک زاده روزانه طبس میدان امام خمینی