داروخانه های شیروان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره ) روزانه شیروان خیابان امام رضا (ع) - روبروی پمپ بنزین
درمانگاه تامین اجتماعی روزانه شیروان خیابان امام رضا (ع) - جنب مهمانسرای جهانگردی
دکتر اسماعیل زاده روزانه شیروان خیابان امام رضا (ع) - نرسیده به چهارراه خیام
دکتر امیر آبادی روزانه شیروان خیابان امام خمینی - جنب بانک سپاه
دکتر تقوی روزانه شیروان خیابان امام رضا (ع) - جنب بانک مسکن
دکتر توتونچی روزانه شیروان خیابان امام رضا - ابتدای خیابان شفا
دکتر خالق پناه روزانه شیروان خیابان امام خمینی - ابتدای کوچه بیژن
دکتر خردمند روزانه شیروان روستای خانلق
دکتر داوودی روزانه شیروان خیابان امام رضا - جنب بانک تجارت
دکتر شجاعی شبانه روزی شیروان خیابان امام خمینی - روبری بانک رفاه
دکتر فلاح مایوان روزانه شیروان خیابان امام رضا (ع) - پاساژ شهرداری
دکتر محمدی اوغاز روزانه شیروان خیابان امام رضا (ع) - جنب بیمه ایران
دکتر محمدیان روزانه شیروان خیابان امام رضا - ابتدای کوچه خیام
دکتر کریمیان روزانه شیروان خیابان امام خمینی - نرسیده به جامی شمالی
دکتر رضاپور شبانه روزی شیروان خیابان امام رضا - روبروی مرکز بهداشت
شفا روزانه شیروان خیابان شفا - جنب آزمایشگاه دکتر رضوانی