داروخانه های شازند

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
امیرالمومنین تمام وقت شازند خیابان امام خمینی-  نرسیده به میدان
شفا تمام وقت شازند خیابان امام خمینی- نرسیده به میدان
مجید تمام وقت شازند خیابان قدس
مرکز روستایی بازنه مرکز بهداشت شازند شازند روستای بازنه
مرکز روستایی حاجی آباد مرکز بهداشت شازند شازند روستای حاجی آباد
مرکز روستایی حشیان مرکز بهداشت شازند شازند روستای حشیان
مرکز روستایی دهکایید مرکز بهداشت شازند شازند روستای دهکایید
مرکز روستایی سرسختی مرکز بهداشت شازند شازند روستای سرسختی
مرکز روستایی قدمگاه مرکز بهداشت شازند شازند روستای قدمگاه
مرکز روستایی لنجرود مرکز بهداشت شازند شازند روستای لنجرود
مرکز روستایی لوزدرعلیا مرکز بهداشت شازند شازند روستای لوزدرعلیا
مرکز روستایی ملاباقر مرکز بهداشت شازند شازند روستای ملاباقر
مرکز روستایی مهاجران خاک مرکز بهداشت شازند شازند روستایی مهاجران خاک
مرکز روستایی موچان مرکز بهداشت شازند شازند روستای موچان
مرکز روستایی نهرمیان مرکز بهداشت شازند شازند روستای نهرمیان
مرکز روستایی هفته مرکز بهداشت شازند شازند روستای هفته
مرکز شبانه روزی شهری درجه 2 آستانه مرکز بهداشت شازند شازند خیابان شهید بهشتی
مرکز شبانه روزی شهری درجه 2 شازند - یک - شازند خیابان مطهری
مرکز شبانه روزی شهری درجه 2 هندودر مرکز بهداشت شازند شازند هندودر
مرکز شهری روستایی توره - شازند توره
مرکز شهری روستایی شازند - 2 (22بهمن ) - شازند میدان انقلاب
مرکز شهری شهرک مهاجران مرکز بهداشت شازند شازند مهاجران
مرکز شهری روستایی شازند 2 (22بهمن ) مرکز بهداشت شازند شازند میدان انقلاب
مرکز شبانه روزی شهری درجه 2 شازندیک مرکز بهداشت شازند شازند خ مطهری