داروخانه های شاهرود

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
خاتم الانبیاء شاهرود بلوار دانشگاه - بیمارستان خصوصی خاتم الانبیا
دولتی امام حسین شاهرود بیمارستان امام حسین
دولتی رضوی شاهرود خیابان ایت الله صدقی - پلاک ثبتی شماره 485
دکتر شریف نیا شاهرود خیابان 22 بهمن- روبروی مخابرات پلاک 42
دکتر صباغان شاهرود چهارراه فروغی بسطامی- ابتدای خیابان معلم - پلاک 3261
دکتر طزره ای شاهرود خبایان 22 بهمن - ساختمان پزشکان شفا
دکتر عباسیان شاهرود خیابان شهدا - میدان ولایت
دکتر کاظمی شاهرود خیابان 22 بهمن - داخل کوچه منشعب از خیابان
دکتر کلینی شاهرود خیابان شهدا - پلاک 3302
دکتر اخوان شاهرود روبروی اداره پست - در مانگاه فرهنگیان
دکتر امیراحمدی شاهرود خیابان 22 بهمن -کوچه شهید مزجی - ساختمان پزشکان رسول اکرم
دکتر حیدریان شاهرود خیابان امام
دکتر سعادت شاهرود خیابان 22 بهمن - جنب باک پاسارگاد
دکتر عاطفی شاهرود خیابان 22 بهمن
دکتر محدثه نیکخو شاهرود خیابان امام - روبروی بانک خون درمانگاه امام حسین (ع)
دکتر نیکخو شاهرود خیابان فردوسی - در مانگاه عظیما
دی شاهرود خیابان امام خمینی - پلاک 26
رازی شاهرود سمنان- شاهرود
سجاد شاهرود خیابان 22 بهمن - بیمارستان دولتی فاطمیه
سینا شاهرود سمنان- شاهرود
مهر شاهرود خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان فاتح