داروخانه های شهرکرد


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر صحرائیان روزانه شهرکرد میدان 12 محرم
دکتر فتح اللهی روزانه شهرکرد خیابان کاشانی- جنب سازمان حج و زیارت
دکتر محمدی روزانه شهرکرد خیابان پرستار
دکتر نجفی روزانه شهرکرد خیابان 12 محرم شمالی - ترسیده به چها راه فصیحی
دکتر نوروزی روزانه شهرکرد چهار راه فصیحی – داخل مجتمع امام صادق
دکتر نیک اقبالیان روزانه شهرکرد خیابان مولوی – روبروی کلینیک دی
دکتر کبیری روزانه شهرکرد خیابان 12 محرم شمالی – مجتمع پزشکی نور
دکتر کوهیان روزانه شهرکرد میرآباد غربی
رازی روزانه شهرکرد خیابان 12 محرم شمالی - بالاتر از میدان 12 محرم
سلامت روزانه شهرکرد خیابان مولوی – داخل کوچه 48
ابن سینا روزانه شهرکرد خ 12 محرم جنوبی
امام رضا(ع) روزانه شهرکرد خیابان سعدی
آسمان شبانه روزی شهرکرد چهار راه بو علی
بنی طالبی روزانه شهرکرد خ 12 محرم شمالی بالاتر از میدان 12 محرم
دکتر اسماعیلی روزانه شهرکرد چهار راه دامپزشکی
دکتر الهیان روزانه شهرکرد چهار راه مولوی روبروی آزمایشگاه مرکزی
دکتر رجب زاده روزانه شهرکرد بلوار طالقفانی – تقاطع شریعتی – کلینیک فرهنگیان
دکتر رضوی روزانه شهرکرد خ مولوی – نبش کوچه 64
دکتر رفیعیان شبانه روزی شهرکرد خ 12 محرم جنوبی
دکتر روحی روزانه شهرکرد چهار راه فصیحی – کوچه جنب مجتمع امام صادق
دکتر ریاحی روزانه شهرکرد خ کاشانی – بین کوچه 61 و 63 - جنب مجتمع مسکونی صبا
دکتر ستایش روزانه شهرکرد خ سعدی نرسیده به چهار راه فصیحی
دکتر سهیلی روزانه شهرکرد میدان انقلاب
دکتر شاهقلی روزانه شهرکرد خ مولوی – روبروی کتابخانه مرکزی
دکتر محمد پور روزانه شهرکرد بلوار شریعتی – چهار راه دامپزشکی
شفا روزانه شهرکرد میدان انقلاب
شهداء شبانه روزی شهرکرد بلوار شریعتی – جنب کلینیک امام علی
فارابی روزانه شهرکرد خ 12 محرم جنوبی
ملت روزانه شهرکرد میدان فردوسی
مهرگان روزانه شهرکرد خ سعدی – نرسیده به چهار راه فصیحی