داروخانه های شاهین شهر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر ستاریان تمام وقت شاهین شهر بلوار امام خمینی - نبش پاساژ ابوذر
دکتر اخباری تمام وقت شاهین شهر خیابان دکتر حسابی - نبش فرعی1 - ساختمان مجتمع پزشکی ابن سینا
دکتر احمدی شبانه روزی شاهین شهر خیابان فردوسی - بین فرعی 1 و 2 غربی
دکتر شیرانی تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - فرعی 1 شرقی - مجتمع پارس
دکتر توکلی(آراد) تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - فرعی اول غربی
دکتر قربانی تمام وقت شاهین شهر خیابان مخابرات - نبش فرعی 2 شرقی
دکتر گوارا تمام وقت شاهین شهر انتهای خیابان نظامی - بازارچه - روبروی پارک جنب مسجد قائم(عج)
دکتر عمرانی تمام وقت شاهین شهر اول خیابان فردوسی - فرعی 2 غربی - پلاک 4
دکتر عارفیان جزی نیمه وقت عصر شاهین شهر بعد از چهارراه عطار - جنب مجتمع دندانپزشکی
کولی (زکریا) نیمه وقت عصر شاهین شهر بلوار طالقانی - بلوار نبوت - پلاک 67
دکتر پرویزی تمام وقت شاهین شهر خیابان پروین - اعتصامی نرسیده به فرعی 1 غربی
دکتر میرزاده تمام وقت شاهین شهر خیابان پروین - فرعی 2 غربی - مجتمع ستاره
دکتر بدخشیان(کیمیا) تمام وقت شاهین شهر خیابان عطار - نبش فرعی 4 شرقی
دکتر حسینی (رازی) شبانه روزی شاهین شهر خیابان عطار- بین فرعی 3و 4شرقی
دکتر صالحی تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - بعدازفرعی 1 شرقی پلاک دوم بعد از بانک مسکن
دکتر توکل تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - بین فرعی 2 و3 شرقی - جنب بهزیستی
دکتر گلشیری تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - جنب فرعی - سه شرقی - جنب بانک ملی
دکتر گودرز نیمه وقت عصر شاهین شهر خیابان فردوسی - روبروی مسجد المهدی
دکتر علیزاده تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - فرعی 2 غربی مجتمع پزشکی ایرانیان
دکتر عطائی تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - فرعی3غربی
دکتر سطوتی تمام وقت شاهین شهر خیابان فردوسی - بین فرعی 10و 11 غربی
دکتر ریاحی نیا - شاهین شهر خیابان نظامی - انتهای بازارچه
عبدلی(شهرآرا) تمام وقت شاهین شهر شاهین شهر و میمه/شاهین شهر/بلوار امام خمینی پ.301/5575
دکتر مرادی تمام وقت شاهین شهر شاهین شهر و میمه/شاهین شهر/خ عطار-چهارراه عطار-جنب بانک مسکن
درمانگاه امام حسین(ع) غدیر تمام وقت شاهین شهر شاهین شهر و میمه/شاهین شهر/خ فردوسی-فرعی 2 شرقی
عطار(دکتر برندگی) تمام وقت شاهین شهر شاهین شهر و میمه/شاهین شهر/خ عطار-نبش فرعی 3 غربی-روبروی بانک قوامین
دکتر کریم زاده تمام وقت شاهین شهر شاهین شهرومیمه-شاهین شهر-خ رازی-نبش فرعی 1 شرقی