داروخانه های شادگان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهید معرفی زادگان دولتی شادگان خیابان فتح المبین
دکتر امیری خصوصی - روزانه شادگان خیابان امام – جنب 115
دکتر خیبری خصوصی - روزانه شادگان خیابان امام – روبروی بانک مسکن
دکتر عشیری خصوصی - روزانه شادگان خیابان امام – مجتمع آل یاسین
دکتر غبیشاوی خصوصی - روزانه شادگان خیابان امام – روبروی 115
دکتر گنجی خصوصی - روزانه شادگان اورژانس بیمارستان شهید معرفی زادگان