داروخانه های شبستر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخل بیمارستان فاطمیه شبانه روزی شبستر جاده تسوج
دکتر خلیلی روزانه شبستر سه راه نماز - جنب بانک صادرات
دکتر شکوهی شبانه روزی شبستر خیابان امام - روبروی اداره آموزش وپرورش
دکتر طباطبائی روزانه شبستر خیابان امام - ابتدای پاسداران
رازی(دکتر آقامحمد زاده) روزانه شبستر خیابان امام - روبروی هلال احمر
دکتر اظهر روزانه شبستر خیابان امام - جنب کلینیک امام