داروخانه های سمیرم

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر ترابی تمام وقت سمیرم میدان شهدا
دکتر ترابی (بیده) تمام وقت سمیرم میدان شهدا
دکتر شجاعی(امین) تمام وقت سمیرم میدان شهدا - ابتدای خیابان طالقانی
دکتر صفایی توحیدی(توحیدی) تمام وقت سمیرم میدان شهدا - توحیدی
دکتر ناجی تمام وقت سمیرم سمیرم/ میدان ماندگار- خیابان طالقانی- فلکه شهید بهشتی