داروخانه های سوادکوه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آلاشت مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه آلاشت -خیابان شهدا-کوچه شهید داوودی
اتو مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه جاده زیرآب ـ لاجیم روستای اتو
بالادوآب مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه جاده تهران ـ شمال روستای بالادو آب
بور خیل مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه جاده نظامی روستای بورخیل
پایگاه بهداشتی 17 شهریور مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه زیرآب- خیابان 17 شهریور - پایگاه غیر ضمیمه
پل سفید مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه پل سفید- خیابان جانبازان- روبروی دادگستری
زیر آب مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه زیرآب- خیابان خواجه کلا- مرکز بهداشتی درمانی
سرخکلا مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه جاده تهران ـ شمال روستای سرخکلا
شیر گاه مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه شیرگاه - خیابان شهید تیموری- جنب مسجد صاحب الزمان
لفورک مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه شیرگاه -لفور-روستای شارقلت جنب شرکت خزر رئیس
لله بند مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه پلیس راه -جاده آلاشت روستای لله بند
ملفه مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه جاده تهران ـ شمال روستای چایباغ
ورسک مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه جاده تهران ـ شمال روستای ورسک
کالیکلا مرکز بهداشتی درمانی سوادکوه شیرگاه-لفور- روستای کالیکلا