داروخانه های ساری


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آبندانسر مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای آبندانسر
آکند مرکز بهداشتی درمانی ساری نرسیده به روستای آکند
امره مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای امره
بالادزا مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای بالادزا
بیمارستان امام (ره) بیمارستانی ساری خیابان امیر مازندرانی
بیمارستان امیر بیمارستانی ساری خیابان امیر مازندرانی- سه راه مدرس
بیمارستان بوعلی سینا بیمارستانی ساری بلوار پاسداران
بیمارستان حکمت بیمارستانی ساری بلوار طالقانی، روبروی شرکت گاز
بیمارستان زارع بیمارستانی ساری کیلومتر 5 جاده ساری
بیمارستان شفا بیمارستانی ساری کمربندی شرقی- بعد از ترمینال
بیمارستان فاطمه زهرا (س) بیمارستانی ساری بلوار ارتش
بیمارستان نیمه شعبان بیمارستانی ساری بلوار پاسداران- بعد از بیمارستان بوعلی سینا
پنبه چوله مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای پنبه چوله
پنبه زار کتی مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای پنبه زارکتی
تلمادره مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای تلمادره
خرم آباد مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای خرم آباد
خزرآباد مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای خزرآباد
دنگسرک مرکز بهداشتی درمانی ساری روستای دنگسرک -خیابان شهید اکبری- جنب مدرسه راهنمایی
دکتر اسکندری روزانه ساری روستای آکند ساری
دکتر الهام عطایی روزانه ساری خیابان انقلاب- روبروی بانک ملت
دکتر امین اجلاسی نیم وقت عصر ساری روستای آبدانسر ساری
دکتر پاکزاد نیمه وقت عصر ساری روستای بندارخیل ساری- کوی اصحاب- حوزه عبور بندراخیل
دکتر حقیقت نیم وقت عصر ساری روستای سمسکنده
دکتر رئیسیان روزانه ساری روستای هولار ساری
دکتر رضایی روزانه ساری روستای پایین دزا
دکتر زاهدی روزانه ساری روستای خزرآباد ساری
دکتر زرگری نیم وقت عصر ساری روستای گلماء ساری- سه راه گلماء- معلم کلا
دکتر زواشکیانی نیم وقت عصر ساری روستای ماچک پشت ساری
دکتر سعیدی روزانه ساری روستای زغال چال- بلوار بعثت- بین بعثت 1و 2
دکتر شهابی نژاد روزانه ساری بلوار خزر- روبروی600 دستگاه- ابتدای کوچه نیلوفر- زیر درمانگاه اختر