داروخانه های سنندج


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان 524 ارتش روزانه سنندج میدان لشکر
بیمارستان تأمین اجتماعی روزانه سنندج قرادیان- بیمارستان تأمیتن اجتماعی
بیمارستان سیدالشهدایی روزانه سنندج مبارک آباد- بیمارستان سیدالشهدایی
بیمارستان قدس روزانه(نیمه وقت) سنندج مرکز پزشکی قدس
پاستور روزانه سنندج شهرک بهاران- بلوار 12 فروردین
پردیس روزانه سنندج خیابان پاسداران
جالینوس روزانه سنندج ابتدای بلوار شبلی
خورشید روزانه سنندج خیابان امام
دکتر آذرباد روزانه سنندج خیابان پاسداران- کوچه دادگر
دکتر ابراهیمی روزانه(عصرکار) سنندج بلوار شبلی- جنب درمانگاه وحدت
دکتر احمدی روزانه سنندج حسن آباد
دکتر امیرحشمتی شبانه روزی سنندج داخل بیمارستان توحید
دکتر امینی روزانه سنندج خیابان کمربندی 25 شهریور- ساختمان پزشکان رسالت
دکتر اکبری روزانه سنندج خیابان شهید تعریف
دکتر بختیاری روزانه(عصرکار) سنندج خیابان پاسداران- کوچه یغموری
دکتر بنی بشر روزانه سنندج خیابان شهید تعریف- بالاتر از مرکز شفا
دکتر بهیار روزانه سنندج ابندای خیابان کشاورز- ساختمان پزشکان مدائن
دکتر حسن زاده روزانه(عصرکار) سنندج خیابان مولوی- جنب دبیرستان شهید مطهری
دکتر حسین زاده روزانه سنندج شهرک بهاران
دکتر حسینی روزانه سنندج خیابان پاسداران- کوچه یغموری
دکتر ختمی روزانه سنندج خیابان عباس آباد
دکتر خدیو شبانه روزی سنندج خیابان کشاورز
دکتر دوست محمدی روزانه سنندج خیابان انقلاب
دکتر رشیدی روزانه سنندج خیابان پاسداران
دکتر سیدالشهدایی روزانه سنندج خیابان حاجی آباد- میدان ظفریه
دکتر سیدی شبانه روزی سنندج خیابان حافظ- جنب کلینیک آرا
دکتر شکوهمند روزانه(عصرکار) سنندج خیابان امام- روبه روی قنادی یاس
دکتر صالحی روزانه سنندج خیابان فردوسی
دکتر ضاء غریب - سنندج خیابان حسن آباد- روبروی بانک کشاورزی
دکتر طاهری روزانه سنندج خیابان آبیدر- داخل ساختمان پزشکان 505