داروخانه های سبزوار


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
تامین اجتماعی روزانه سبزوار خیابان کاشفی شمالی - روبروی بیمارستان شهیدان مبینی
درمانگاه شهید باغانی روزانه سبزوار خیابان اسد آبادی - درمانگاه شهید باغانی - پلاک1 /1680
دکتر آریاپور روزانه سبزوار خیابان اسد آبادی - ساختمان حکیم - مغازه دوم
دکتر ابراهیمی روزانه سبزوار خیابان فرمانداری - روبروی بیمارستان مبینی - مجتمع پزشکان امین
دکتر اسحاقیان شبانه روزی سبزوار خیابان 24 متری انقلاب - روبه روی خیابان نیستان
دکتر الداغی روزانه سبزوار میدان حکیم - ابتدای خیابان طالقانی
دکتر بداغ آبادی شبانه روزی سبزوار ضلع جنوبی میدان شهید بهشتی - پلاک 6354
دکتر تبرائی - سبزوار خیابان کاشفی شمالی -  نبش پاساژ امیر
دکتر جعفری روزانه سبزوار خیابان صائب - مجتمع پزشکان رازی - پلاک 12488
دکتر جلیلی روزانه سبزوار داخل بیمارستان امداد شهید بهشتی
دکتر خالصی - سبزوار خیابان کاشفی شمالی
دکتر داورزنی روزانه سبزوار خیابان بیهق
دکتر دقیقی روزانه سبزوار خیابان کاشفی – نبش کاشفی 15
دکتر ده نبی روزانه سبزوار میدان حکیم - ابتدای خیابان اسدآبادی - درمانگاه فرهنگیان
دکتر ذبیحی - سبزوار توحیدشهر - خیابان حافظ - حسینیه ریوندی ها - پلاک 50
دکتر زمردیان روزانه سبزوار خیابان کاشفی شمالی - نبش کاشفی11 - پلاک 91
دکتر سویزی روزانه سبزوار چهار راه مدرس
دکتر شاکری نژاد - سبزوار خیابان بیهق - روبروی مسجد جامع
دکتر ضیائی نیمه وقت سبزوار خیابان اسدآبادی - روبروی دبیرستان اسرار
دکتر عربشاهی روزانه سبزوار خیابان اسرار شمالی - ابتدای مجتمع پزشکان پارسیان
دکتر فاضل روزانه سبزوار بلوار شهید چمران
دکتر قاسمی روزانه سبزوار ضلع جنوبی میدان شهید بهشتی - جنب درمانگاه سلامت
دکتر قندی روزانه سبزوار خیابان اسدآبادی - پلاک1604/9
دکتر لطفی روزانه سبزوار خیابان کاشفی شمالی - روبروی پاساژ ارم
دکتر مریم دولت آبادی روزانه سبزوار بلوار پاسداران - درمانگاه امام حسین(ع)
دکتر مقصودلو روزانه سبزوار میدان دروازه عراق - پلاک 10221
دکتر مهرپویا روزانه سبزوار میدان لاله - ضلع جنوب شرقی -  پلاک 10594
دکتر نجاتی پور روزانه سبزوار بلوار شهید خوشبین - روبروی خوشبین 9 - پلاک 6883
دکتر نیکجو روزانه سبزوار میدان شهید  فهمیده
دکتر واعظ نیا روزانه سبزوار میدان فلسطین