داروخانه های رودبار

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر احدی مقدم روزانه رودبار خیابان خلیل آباد
دکتر عندلیب ذوقی شبانه روزی رودبار خیابان خلیل آباد