داروخانه های رشتخوار

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر سلیمی نیمه روز رشتخوار جنگل - خیایان امام خمینی(ره) - مرکز بهداشتی درمانی
دکتر گل محمدیان تمام وقت رشتخوار خیابان تربیت - نبش تربیت 2
دکتر کلاتی - رشتخوار حاشیه میدان 22 بهمن