داروخانه های رامشیر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
درمانگاه جالبنوس تمام وقت رامشیر پایگاه پنجم شکاری
دکتر احمد پور نیمه وقت رامشیر خیابان امام - پشت شهرداری درمانگاه شماره 1
دکتر باختر روزانه تمام وقت رامشیر خیابان 22بهمن - نبش شهید منتظری
دکتر یاقوتی تمام وقت رامشیر خیابان امام علی - بیمارستان حضرت رسول (ص )
دکتر امیدی نجف آبادی روزانه تمام وقت رامشیر خیابان 22 بهمن - روبروی پارک خلیج فارس