داروخانه های رامسر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
اشکور مرکز بهداشتی درمانی رامسر دهستان اشکور روستای تمل
بیمارستان احمد نژاد بیمارستانی رامسر کتالم رامسر
بیمارستان امام سجاد (ع) بیمارستانی رامسر میدان انقلاب- روبروی اداره پست
جنت رود بار مرکز بهداشتی درمانی رامسر دهستان جنت رودبار- روبروی مسجد
دکتر حمیدی نیا روزانه رامسر روستای گالش محله- جاده ی میرزا کوچک خان
سادات شهر مرکز بهداشتی درمانی رامسر خیابان شهید بهشتی - جنب دکتر بحری
شماره 2 مرکز بهداشتی درمانی رامسر خیابان شهید عباس مفرد- جنب ایستگاه رشت
گالش محله مرکز بهداشتی درمانی رامسر خیابان میرزا کوچک خان -روستای گالش- محله روبروی مسجد
کتالم مرکز بهداشتی درمانی رامسر کتالم خانسر روبروی مسجد
ایمان شبانه روزی رامسر شهر رامسر- خیابان استاد مطهری- روبروی شهرداری
صفاسرا روزانه رامسر شهر رامسر- میدان امام خمینی (آخوندمحله)- خیابان شهید مطهری
دکتر لاریجانی روزانه رامسر شهر رامسر- میدان امام خمینی (آخوندمحله)
سینا روزانه رامسر شهر رامسر- میدان امام خمینی (آخوندمحله)- خیابان شهید مطهری
دکتر باقر امیری روزانه رامسر شهر رامسر- خیابان استاد مطهری- روبروی بیمارستان امام سجاد(ع)
دکتر شجاعی روزانه رامسر شهر رامسر- خیابان استاد مطهری- جنب رستوران گل سرخ
دکتر موسوی سجاد روزانه رامسر شهر رامسر- رمک- روبروی قنادی ماه بانو- جنب مغازه کاکویی
آموزشی 13 آبان نیم وقت عصر رامسر شهر رامسر- بلوار امام رضا (ع)- روبروی ساختمان البسکو