داروخانه های رامهرمز

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر ابوالفتحی روزانه تمام وقت رامهرمز خیابان ولی عصر - جنب بیمارستان امام
دکتر امیرزاده روزانه تمام وقت رامهرمز خیابان امام - چهارراه طالقانی - طبقه زیرین عینک سازی
دکتر پارسافر روزانه تمام وقت رامهرمز خیابان طالقانی شرقی - کوچه رازی - مجتمع رازی - طبقه اول
دکتر چهرازی روزانه تمام وقت رامهرمز خیابان منتظری - مقابل بازار روز
دکتر غفاری روزانه تمام وقت رامهرمز خیابان ولی عصر - میدان آزادی - روبروی بانک ملی
دکتر قنواتی تمام وقت رامهرمز بلوار معلم - بیمارستان مادر
دکتر مرادی روزانه تمام وقت رامهرمز خیابان طالقانی شرقی - مقابل بانک تجارت
دکتر نریموسایی شبانه روزی رامهرمز خیابان طالقانی شرقی - پلاک 914
کرمزاده تمام وقت رامهرمز خیابان امام - جنب تعاونی فرهنگیان
یزدان پناه تمام وقت رامهرمز میداان آزادی - جنب شیرینی فروشی عالی