داروخانه های رفسنجان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
هلال احمر روزانه رفسنجان خیابان شهداء - روبروی زایشگاه نیک نفس
داخلی درمانگاه امام خمینی وابسته به سپاه روزانه درمانگاهی رفسنجان خیابان امیر کبیر- داخل درمانگاه امام خمینی(ره)
داخلی درمانگاه تامین اجتماعی نیمه وقت صبح درمانگاهی رفسنجان خیابان حجت - داخل درمانگاه تأمین اجتماعی
داخلی بیمارستان مرادی نیمه وقت صبح بیمارستانی رفسنجان خیابان معلم
داخلی بیمارستان نیک نفس نیمه وقت صبح بیمارستانی رفسنجان خیابان شهدا-زایشگاه نیک نفس
داخلی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شبانه روزی بیمارستانی رفسنجان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
امام حسین (ع) شبانه روزی رفسنجان خیابان کارگر- جنب درمانگاه امام حسین (ع)
پاسارگاد شبانه روزی رفسنجان بلوار طالقانی - بین طالقانی 15 و 17
دکتر کریمی شبانه روزی رفسنجان خیابان مطهری-نبش مطهری 32
دکتر عامری روزانه رفسنجان بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از تقاطع امیر کبیر شرقی
دکتر ریاضی روزانه رفسنجان خیابان شهداء- نبش کوچه مسجد امام خمینی(ره)
دکتر افضلی روزانه رفسنجان خیابان معلم-جنب درمانگاه فرهنگیان
دکتر محمدی روزانه رفسنجان نبش میدان انقلاب
رازی روزانه رفسنجان خیابان انقلاب پلاک 2
دکتر زارع روزانه رفسنجان خیابان شریعتی غربی-نبش کوچه 18
دکتر افشین روزانه رفسنجان تقاطع امیر کبیر غربی و بلوار طالقانی
دکتر ابراهیمی روزانه رفسنجان خیابان معلم -نبش معلم 18
دکتر علمدار روزانه رفسنجان خیابان مصطفی خمینی-نبش کوچه34
دکتر دادگرنیا نیمه وقت عصر رفسنجان خیابان آیت الله مدرس-روبروی کلینیک شفیعی پور
شفا نیمه وقت عصر رفسنجان بلوار آیت الله طالقانی-جنب بانک سرمایه
دکتر خدادادی نیمه وقت عصر رفسنجان خیابان آیت الله مدرس-کوچه شماره 3
دکتر حسینی نژاد نیمه وقت عصر رفسنجان بلوار زیتون-مجتمع پزشکی آتیه
دکتر مقصودی نیمه وقت عصر رفسنجان خیابان آیت الله مدرس-جنب کلینیک شفیعی پور