داروخانه های قم


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر جوانمردی روزانه قم بلوار امین
سرپایی بیمارستانی بهمن دارو شبانه روزی قم بلوار شهید بهشتی
پارسیان روزانه قم خیابان 15 خرداد
درمانگاه غرضی(تامین اجتماعی ) روزانه_واحد دارویی قم خیابان 15 خرداد
دکتر امیر ابراهیمی - قم خیابان 15 خرداد
دکتر اکبری روزانه قم خیابان 15 خرداد
19دی شبانه روزی قم خیابان 19دی
امام علی (ع روزانه قم خیابان 19دی
بستری بیمارستان کامکار - قم خیابان 19دی
دکتر احمدیان روزانه قم خیابان 19دی
دکتر پیرصالحی روزانه قم خیابان 19دی
دکتر زند روزانه قم خیابان 19دی
دکتر شیخ شبانه روزی قم خیابان 19دی
دکتر فلاحیان روزانه قم خیابان 19دی
دکتر یداللهی موحد روزانه قم خیابان 19دی
فارابی روزانه قم خیابان 19دی
الحاوی روزانه قم خیابان 45متری صدوق
امام رضا (ع شبانه روزی قم خیابان 45متری صدوق
دکتر ارجمند روزانه قم خیابان 45متری صدوق
دکتر ارمغان روزانه قم خیابان 45متری صدوق
دکتر حجری روزانه قم خیابان 45متری صدوق
دکتر حسینی شبانه روزی قم خیابان 45متری صدوق
دکتر خانی نیمه روز عصر قم خیابان 45متری صدوق
دکتر رمضانی روزانه قم خیابان 45متری صدوق
دکتر زینالی روزانه قم خیابان 45متری صدوق
دکتر صادقی روزانه قم خیابان 45متری صدوق
دکتر فضلی روزانه قم خیابان 45متری صدوق
دکتر نجفی قدسی روزانه قم خیابان 45متری صدوق
سرپایی بستری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) - قم خیابان 45متری صدوق
قائم روزانه قم خیابان 45متری صدوق