داروخانه های پلدختر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی بیمارستان پلدختر خیابان معلم جنوبی
جودکی (مرکزی ) تمام وقت پلدختر خیابان امام - جنب بانک صادرات
دکتر چراغی نیمه وقت پلدختر معمولان
دکتر دیناروند تمام وقت پلدختر خیابان امام
دکتر سولمازرضایی شبانه روزی پلدختر خیابان امام - پایین تر از بانک مسکن - جنب ساختمان اسبق مرکز بهداشت
رضائی (سینا ) - پلدختر خیابان امام - جنب درمانگاه شماره یک
رضائی ( سینا ) تمام وقت پلدختر خیابان امام - جنب درمانگاه شماره یک