داروخانه های پارس آباد

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
احمدی - پارس آباد خیابان امام - میدان امام حسین -پلاک 63
ارس - پارس آباد روبروی اداره برق
بیمارستان امام خمینی - پارس آباد خیابان جمهوری اسلامی
دادالهی - پارس آباد خیابان پزشکان -پلاک ثبتی 1688
دانیال - پارس آباد خیابان پزشکان
دکتر سالاری فر - پارس آباد خیابان پزشکان - ساختمان پزشکان هاشمی
دکتر اکبری فر - پارس آباد خیابان امام - چهارراه امام - مغازه سلطانی - پلاک 1059
دکتر جمالی - پارس آباد خیابان پزشکان - جنب سونوگرافی
دکتر نصیراوغلی - پارس آباد خیابان پزشکان - روبروی آزمایشگاه کوثر
دکتر کرم زاده - پارس آباد بیمارستان امام داخل اورژانس
رازی - پارس آباد اول خیابان پزشکان
شفا - پارس آباد خیابان برق - پلاک 143 از 111 اصلی
مهرورز - پارس آباد جنب بیمارستان ارس - روبروی شهرداری پلاک ثبتی 1112 اصلی
ولیزاده - پارس آباد خیابان پزشکان - روبروی پویا طب