داروخانه های نور

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آهودشت مرکز بهداشتی درمانی نور چمستان، روستای آهودشت
اوز مرکز بهداشتی درمانی نور منطقه بلده، روستای اوز
ایزد شهر مرکز بهداشتی درمانی نور ایزدشهر، روبروی شورای شهر
بلده مرکز بهداشتی درمانی نور منطقه بلده
بنفشه ده مرکز بهداشتی درمانی نور چمستان، روستای بنفشه ده
بیمارستان امام خمینی (ره) بیمارستانی نور خیابان امام خمینی
تاشکوه مرکز بهداشتی درمانی نور رویان- روستای تاشکوه
تاکر مرکز بهداشتی درمانی نور منطقه بلده- روستای تاکر
چلیکان مرکز بهداشتی درمانی نور چمستان- روستای جلیکان
چمستان مرکز بهداشتی درمانی نور چمستان- خیابان شیخ فضل اله نوری
دکتر ذکایی نیمه وقت عصر نور روستای تاشکوه سفلی- بعد دوراهی حسین آباد
دکتر صادقی روزانه نور روستای رستمرود- جنب بانک کشاورزی
رویان مرکز بهداشتی درمانی نور رویان- مرکز بهداشتی درمانی رویان
سلیاکتی مرکز بهداشتی درمانی نور نرسیده به چمستان- روستای سلیاکتی
صیدکلا مرکز بهداشتی درمانی نور نرسیده به چمستان- روستای صیدکلا
عبدالله آباد مرکز بهداشتی درمانی نور چمستان- روستای عبداله آباد
لاویج مرکز بهداشتی درمانی نور چمستان، روستای لاویج
نور - 2 - نور ، ابتدای خیابان امام- مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی
نور 1 - نور خیابان امام- جنب اداره برق- مرکز بهداشتی درمانی نور یک
نور شبانه روزی نور شهر نور- خیابان امام خمینی- جنب بیمارستان امام خمینی نور
دکتر میررضایی روزانه نور شهر نور- میدان امام خمینی- روبروی بانک مسکن
دکتر شریفیان روزانه نور شهر نور- میدان امام خمینی- روبروی کفش ملی
دکتر فلاح زاده روزانه نور شهر نور - میدان امام خمینی- خیابان پاسداران- روبروی بانک صادرات
دکتر سالاریان روزانه نور شهر نور - خیابان امام خمینی – روبروی اداره برق- مجتمع پزشکی کسری
دکتر کالجی روزانه نور شهر نور، خیابان امام، روبروی شهرداری
نور 2 مرکز بهداشتی درمانی نور نور، ابتدای خیابان امام، مرکز بهداشتی درمانی شهید رجایی
نور1 مرکز بهداشتی درمانی نور نور، خیابان امام، جنب اداره برق، مرکز بهداشتی درمانی نور یک