داروخانه های نوشهر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
امیرود مرکز بهداشتی درمانی نوشهر امیرود
بیمارستان دکتر بهشتی بیمارستانی نوشهر خیابان بوعلی
پول مرکز بهداشتی درمانی نوشهر پول
تازه آباد مرکز بهداشتی درمانی نوشهر تازه آباد - خیابان امام زاده محمد
دوآب مرکز بهداشتی درمانی نوشهر دو آب
دکتر حسین پور روزانه نوشهر خیابان ستارخان شمالی- همکف ساختمان ترنج
دکتر فردوسی روزانه نوشهر روستای صلاحدین کلا نوشهر- روبروی مرکز بهداشت
دکتر متاجی روزانه نوشهر روستای تازه آباد نوشهر
صلا ح الدین کلا مرکز بهداشتی درمانی نوشهر صلاح الدین کلا سفلی- کیلومتر 30 جاده نوشهر
عابدین پور مرکز بهداشتی درمانی نوشهر خیابان باباطاهر
مرکز هما فران مرکز بهداشتی درمانی نوشهر میدان فردوسی -نبش میدان
مزگاء مرکز بهداشتی درمانی نوشهر مزگا- کیلومتر 9 جاده نوشهر
میخساز مرکز بهداشتی درمانی نوشهر میخساز
هلستان مرکز بهداشتی درمانی نوشهر هلستان- کیلومتر4 جاده نوشهر- چالوس
ونوش مرکز بهداشتی درمانی نوشهر ونوش-کیلومتر 35 جاده نوشهر-نور
دکتر کلانتریان روزانه نوشهر خیابان فردوسی جنوبی - جنب بانک توسعه تعاون
سینا روزانه نوشهر خیابان ابوعلی سینا
دکتر ساروی روزانه نوشهر خیابان انقلاب- روبروی آموزش و پرورش
نوشهر شبانه روزی نوشهر خیابان بوعلی سینا- روبروی بیمارستان شهید دکتر بهشتی
دکتر تجویدی روزانه نوشهر خیابان ستارخان- روبروی کلینیک ایران
پاستور روزانه نوشهر خیابان فردوسی- روبروی بانک کشاورزی
دکتر سهرابی شبانه روزی نوشهر میدان آزادی
دکتر زال زر روزانه نوشهر شهر نوشهر – میدان آزادی
دکتر فرشید نیمه وقت عصر نوشهر شهر نوشهر – پل ماشلک- جنب بانک ملی
کجور مرکز بهداشتی درمانی نوشهر نوشهر - کجور