داروخانه های نطنز

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر اعظمی طامه تمام وقت نطنز سرابان - خیابان45 متری - دکتر اعظمی
دکتر پور عسگر تمام وقت نطنز خیابان امام خمینی - روبروی کمیته امداد امام خمینی