داروخانه های مبارکه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر پوپل (بهمن) تمام وقت مبارکه بلوار شهید نیکبخت - جنب خیابان بسیج
دکتر صادقی - مبارکه خیابان امام خمینی- جنب بانک خون
دکتر صرامی تمام وقت مبارکه خیابان بسیج شمالی - نرسیده به سه راه بهداری
دکتر صفاریه نیمه وقت عصر مبارکه خیابان بسیج شمالی - دکتر صفاریه
دکتر منانی - مبارکه خیابان پیرنیا-دکتر مدنی
دکتر منصوری تمام وقت مبارکه میدان بسیج - خیابان بسیج
نوائی تمام وقت مبارکه خیابان 17شهریور - مقابل پاساژ علی
دکتر کریمیان تمام وقت مبارکه خیابان بسیج شمالی جنب نمایندگی ال .جی
دکتر ضیائی تمام وقت مبارکه مبارکه/مبارکه/بلوار شهید نیکبخت-جنب درمانگاه امیرالمومنین
دکتر محمدی(میخک) تمام وقت مبارکه مبارکه/مبارکه/خیابان هفده شهریور
محمودیان(شفا بخش) تمام وقت مبارکه مبارکه/مبارکه/خ حافظ شرقی
دکتر اسلامی فر(مرکز مهر) تمام وقت مبارکه مبارکه/مبارکه/نبش بسیج شمالی و خیابان مشتاق-سمت راست
دکتر دهقانی شبانه روزی مبارکه مبارکه/مبارکه/خ بسیج شمالی-مقابل خیابان بهداری-نبش کوچه شهید یزدانی