داروخانه های میناب

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر آلوسی - میناب خیابان شهید امینی
دکتر جعفرزاده - میناب بلوارامام- ساختمان هلال احمر
دکتر دستباز - میناب بلوار امام -روبروی شبانه روزی
دکتر علینژاد - میناب خیابان امام -روبروی شبانه روزی
شبانه روزی میناب جنب بیمارستان قدیم