داروخانه های مسجد سلیمان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر احمدی - مسجد سلیمان خیابان ازادی - خیابان همافران
دکتر امیری - مسجد سلیمان خیابان آزادی - جنب مطب دکتر دشتی
دکتر جابر خلفیان - مسجد سلیمان فلکه باشگاه مرکزی - پاساژ بختیاروند
دکتر رحیمی - مسجد سلیمان خیابان آزادی - روبروی درمانگاه هلال احمر
دکتر طاهری - مسجد سلیمان خیابان آزادی - کوچه هلال احمر - جنب سینما
دکتر فرش نهالی - مسجد سلیمان خیابان آزادی - جنب کلینیک سپاه
دکتر فریدونی ناغانی - مسجد سلیمان روبروی پلی کلینیگ 22 بهمن
دکتر منجزی - مسجد سلیمان خیابان آزادی - جنب بانک سپه