داروخانه های مرودشت


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان مطهری - مرودشت انقلاب
توحید - مرودشت انقلاب- روبروی پارک اقلاب
خیام - مرودشت انقلاب-روبروی اداره برق
دانشکده داروسازی - چمران - مرودشت انقلاب
درمانگاه آزادگان -تامین اجتماعی - مرودشت اصلی
درمانگاه امام جعفر صادق (ع) - مرودشت انقلاب- جنب کوچه کاووسی
دکتر ابراهیم دهقانی - مرودشت انقلاب- خیابان کاووسی
دکتر اسماعیلی زاده - مرودشت خیابان اصلی فاروق - جنب بانک صادرات
دکتر ایزدی - مرودشت انقلاب- روبری خیابان شهید صدوقی
دکتر بهروزیان - مرودشت جاده درودزن کامفیروز- روبروی شرکت تعاونی روستایی
دکتر پیروزی - مرودشت انقلاب- روبروی بانک صادرات
دکتر جنگجو - مرودشت کوچه کاوسی-بعد از چهار راه اول
دکتر حامدی - مرودشت خیابان ولی عصر
دکتر حسن شاهی - مرودشت 7 تیر
دکتر حسنی - مرودشت انقلاب -روبروی پاساژ امام رضا
دکتر حسینی - مرودشت خیابان اصلی
دکتر زمانپور - مرودشت بولوار انقلاب
دکتر عبدالخالق حسینی - مرودشت بالاتر از مرکز بهداشتی درمانی
دکتر غلامی - مرودشت هفت تیر- جنب درمانگاه فرهنگیان
دکتر قانونی - مرودشت انقلاب- خیابان هفت تیر
دکتر قهرمانی - مرودشت انقلاب - کوچه سوپر گوشت- درب واقع در حیاط درمانگاه حافظ
دکتر مباشر - مرودشت انقلاب- نبش کوچه 17 شهریور- روبروی بلوار مدرس
دکتر معزی - مرودشت ورودی شهر رامجرد
دکتر موسوی - مرودشت انقلاب
دکتر نجیبی - مرودشت انقلاب- روبروی بیست متری شهید صدوقی
دکتر کاشف - مرودشت انقلاب- 20 متری صدوقی
دکتر بهره مند روزانه مرودشت جاده درودزن کامفیروز-روبروی شرکت تعاونی روستایی
دکتر توکلی روزانه مرودشت انقلاب
دکتر زارع نژاد - سینا روزانه مرودشت انقلاب-روبروی بانک صادرات
عبدالله پور روزانه مرودشت کوچه کاوسی-بعد از چهار راه اول