داروخانه های مراغه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر یزدانی روزانه مراغه خبایان معلم شمالی - جنب کلینیک 29 فروردین
پاستور(ثعبانی- داروساز) روزانه مراغه خیابان اوحدی
جالینوس(دکتر حقیقتی) روزانه مراغه مابین سه را کوره خانه و چهارراه
جاوید روزانه مراغه خیابان امام
خواجه نصیر(دکتر اسلامی) روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر
داخل بیمارستان امیرالمومنین شبانه روزی مراغه خیابان پرستار - جاده روستای نوا
داخل بیمارستان شهید بهشتی - مراغه سه راه کوره خانه - محله دروازه
دکتر اشرفی - مراغه پلاک یک - تفکیکی از 8 فرعی و 3 اصلی
دکتر مختاری - مراغه خیابان کوره خانه - جنب کلینیک فرهنگیان
دکتر آزادی روزانه مراغه خیابان قدس
دکتر اصغری روزانه مراغه شهرک ولیعصر - خیابان پروین اعتصامی
دکتر تنومند روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر - جنب ساختمان انصار
دکتر دمقانی روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر
دکتر زایرفر روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر
دکتر زبردست روزانه مراغه میدان مصلی - اول خیابان شهید بهشتی
دکتر شفق شبانه روزی مراغه خیابان خواجه نصیر جنوبی - روبروی بانک سپه
دکتر علیزاده روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر جنوبی - جنب بانک مهر اقتصاد
دکتر مصباح فر شبانه روزی مراغه خواجه نصیر جنوبی - جنب بانک پارسیان
رازی(دکتر دیلمقانیان) روزانه مراغه خیابان قدس
سهند(دکتر سقراطی) روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر
سهیل(دکتر زنبوری) روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر
سینا (دکتر اسکوئی) روزانه مراغه خیابان خواجه نصیر
شفا (مرحوم دیلمقانیان) روزانه مراغه جنب مصلی
شمس(دکتر عباسی) روزانه مراغه خبایان خواجه نصیر - کوچه شیخ تاج - روبروی خبایان میر حبیب
صدیق روزانه مراغه خیابان قدس
درمانگاه امام خمینی - مراغه داخل درمانگاه سپاه
دکتر پور میرزایی - مراغه پهرآباد
دکتر نقوی - مراغه خیابان کاشانی
درمانگاه سپاه روزانه مراغه مراغه، داخل درمانگاه سپاه
داخل بیمارستان شهیدبهشتی شبانه روزی مراغه مراغه،سه راه کوره خانه،محله دروازه