داروخانه های ملکان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخل بیمارستان فارابی شبانه روزی ملکان اتوبان مابین ملکان ومیاندوآب
دکتر جعفر زاده - ملکان خیابان امام - اول بازار
دکتر آذرکیش شبانه روزی ملکان خیابان معلم - مجتمع تجاری نگین
دکتر ادهمی روزانه ملکان خیابان امام - روبروی بانک سپه
دکتر نیری روزانه ملکان خیابان امام
دکتر وحدت شبانه روزی ملکان خیابان امام - جنب بانک ملی