داروخانه های ملایر


نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
(جوکار) مرکز شماره 8 - ملایر شهر جوکار
آریا تمام وقت ملایر خیابان خیام- بالاتر از سینما
آورزمان مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا آورزمان
ازناو مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا ازناو
اسلام آباد شبانه روزی مرکز بهداشت/شبانه روزی ملایر روستا اسلام آباد
انوج مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا انوچ
بیمارستان امام حسین شبانه روزی ملایر بلوار پرستار
بیمارستان دکتر غرضی (تامین اجتماعی) تمام وقت ملایر بلوار شهید بیات
بیمارستان مهر نیمه وقت (ساعت اداری) ملایر بلوار شهید بیات
پاستور تمام وقت ملایر میدان امام -جنب بانک صادرات
پیروز مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا پیروز
جوراب مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا جوراب
جوزان مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا جوزان
حسین آباد ناظم مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا حسین آباد ناظم
حسین آبادشا ملو مرکز بهداشت/روزانه ملایر روستا حسین آباد شاملو
دانیال تمام وقت ملایر خیابان شهید طلوعی- نبش پاساژ زندی
دکتر صائب اشرفی - ملایر خیابان خیام- پلاک ثبتی 37 واحد 103
دکتر اقبال احمدی شبانه روزی ملایر روبروی بیمارستان شهید غرضی
دکتر امینی و دکتر امیری تمام وقت ملایر خیابان خیام -روبروی بانک ملی ایران
دکتر اولیایی تمام وقت ملایر خیابان شهید طلوئی -کوچه شهید عباسی
دکتر چهاردولی تمام وقت ملایر روبروی بیمارستان فخریه
دکتر حسین خانی - ملایر خیابان شهدا
دکتر حسینی تمام وقت ملایر خیابان فخریه - روبروی مخابرات
دکتر خدادادی نیمه وقت ملایر میدان پارک چمران
دکتر روستائی تمام وقت ملایر اول خیابان فخریه- روبروی پارک شهر
دکتر زمانی تمام وقت ملایر میدان امام
دکتر لشنی تمام وقت ملایر خیابان اراک
دکتر محبعلی تمام وقت ملایر ابتدای خیابان انصارالمهدی
دکتر محمد طائمه تمام وقت ملایر خیابان خیام - جنب بانک ملت
دکتر موسوی شبانه روزی ملایر خیابان شهید طلوعی