داروخانه های لردگان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بوعلی روزانه لردگان خ چشمه برم
بهبود روزانه لردگان خ ولیعصر
دکتر فرهمند روزانه لردگان لردگان
دکتر محمودی شبانه روزی لردگان خیابان ولیعصر
مرکزی روزانه لردگان خ چشمه برم