داروخانه های لواسان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر معین شقاقی - لواسان شورکاب ضلع شمال بلوار امام خمینی
شبانه روزی مادر - لواسان بلوار امام خمینی -جنب بانک ملی پاساژ شهرداری
گلندوک - لواسان بلوار امام خمینی -میدان گلندوک پلاک771