داروخانه های لامرد

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر ادریس - لامرد بیست و دو بهمن-کوچه اول
دکتر تذروی - لامرد پانزده خرداد- نبش کوچه شماره 1
دکتر داودی - لامرد بلوار جهاد
دکتر رضاتوفیقی - لامرد ابتدای خیابان بسیج- روبروی بانک ملی
دکتر کماسی - لامرد بلوار ولیعصر(عج)- جنب بیمارستان ولیعصر(عج)
توحید روزانه لامرد بلوار جهاد
دکتر اسد پور روزانه لامرد ابتدای خیابان بسیج-روبروی بانک ملی
دکتر جعفری شبانه روزی لامرد بیست و دو بهمن-کوچه اول
دکتر تجرد روزانه لامرد پانزده خرداد-نبش کوچه شماره 1