داروخانه های لالی

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ابراهیم خدادادی فرد روزانه تمام وقت لالی خیابان بیمارستان امید
پورخسروی روزانه تمام وقت لالی بلوار امام خمینی - روبروی بانک ملی
دکتر قربانی روزانه تمام وقت لالی بلوار امام خمینی - روبروی بانک ملی